Nytt golv på några minuter

En gummiklubba är det enda verktyget du behöver för att passa in plattorna.
Om du behöver ramper/kantplattor så börjar du med det vid ingången/öppningen till rummet du ska lägga. Därefter jobbar du dig bakåt/inåt i rummet.

6 steg till ett färdigt SmartGolv:

1. Innan jobbet påbörjas se till att rummet och golvet håller ungefär samma rumstemperatur och sopa det befintliga golvet.
2. Mät ut en linje i tvär- och längdriktningen av rummet. Det är viktigt att plattorna läggs ömsesidigt rakt.
3. Montera golvplattorna med en gummiklubba. Starta alltid från dörröppningen, i ett garage från porten, och fortsätt bakåt i rummet.
4. Slutligen, kapa till kanterna med en såg.
5. Lämna minst 5 mm mellanrum mot väggen.
6. Klart!

Butik

Skolor

Garage

Share This